Archive for the ‘Tokoh Ekonomi Islam’ Category

Sejarah Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam (Fasa 1)

pemikiran ekonomi islamSejarah Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam

Sejarah pemikiran tokoh silam sering mencetuskan nilai cetusan tamadun yang tersendiri. Gambaran dan idea yang dimuntahkan menceritakan seribu satu rahsia sistem tamadun ketika itu. Apa yang kita hadapi hari ini di era yang diperkatakan sebagai “Globalisasi” dengan serangan idea pemikiran yang dikatakan menghakis nilai norma ketimuran dan kewujudan hak asasi manusia tanpa batas menceritakan sejarah kebangkitan dan keruntuhan tamadun sebelum ini.

Melihat kerencaman sistem yang makin jauh dari nilai norma Islami dan keruntuhan akhlak tamadun dikalangan populasi manusia muslim, menceritakan dan menggambarkan sejauh mana nilai akidah muslim hari ini. Keruntuhan sistem kapitalis hari ini dalam ekonomi contohnya menunujukkan kekalutan pemikiran manusia yang disangka sempurna dunia barat hakikatnya menyimpang dari keamanan Islam sebenar. Sistem politik, ketenteraan, pendidikan, pentadbiran dan juga pengurusan hari ini sebenarnya amat memerlukan usaha muamalat(syariah) untuk mengambil tempat dalam hal ini. Continue reading

Advertisements

Dr. M. Umer Chapra, tokoh ekonomi islam kontemporer

Umer Chapra M. Umer Chapra (1 Februari 1933, Bombay India) adalah salah satu ekonom kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Umer Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik. Continue reading

Ibnu Khaldun dan Pemikiran Ekonomi Islam

Ibnu Khaldun Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul Abul Iqtishad : Ibnu Khaldun. Artinya Bapak Ekonomi : Ibnu Khaldun.(1962) Dalam tulisan tersebut Ibnu Khaldun dibuktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikannya pada Simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir 1978. Continue reading